Služby

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Matouš 11:28)

Jsme malé, ale srdečné společenství, které se schází, aby sdílelo víru, přátelství a naději. Vítáme všechny bez rozdílu, ať už jste pokřtění, nevěřící, nebo se teprve na své duchovní cestě hledáte. V dnešní nejisté době, kdy se lidé čím dál více odcizují a vznikají mezi nimi velké rozdíly, je důležitější než kdy jindy najít společenství, které nám dává pocit sounáležitosti a podpory.

U nás v kostele najdete klid a mír, prostor pro modlitby, rozjímání, podporu i přátelské setkání. Nabízíme vám:

  • Pravidelné bohoslužby, které vám pomohou najít duchovní oporu a smysl života.

  • Příležitost k setkávání a sdílení s lidmi, kteří sdílí vaše hodnoty a s nimiž se můžete vzájemně podpořit.

  • Bezpečný prostor pro všechny bez rozdílu – nikoho nesoudíme a všichni jsou u nás vítáni bez ohledu na vyznání, původ, společenské postavení, věk či orientaci.

  • Různé aktivity a programy, které vám pomohou na vaší duchovní cestě.

Není nutné se bát. I když nejste pokřtění nebo nevěříte, jste u nás vítáni. Nikdy nikoho nenutíme do ničeho, co by mu nebylo příjemné. 

Přijďte se mezi nás podívat a sami se přesvědčte, že náš kostel je místem, kde se každý cítí vítán, přijímán a pochopen. Můžete se také obrátit na našeho biskupa či místní duchovní, kteří vám rádi zodpoví vaše otázky.

Otevřené dveře vám nabízíme každou neděli v 11.00 hodin na bohoslužbě a také v dalších dnech v týdnu během úředních hodin. 

V mirovickém husitském kostele jsme vždy připraveni vám pomoci – rozhovorem, zprostředkováním jiné pomoci, vyslechnutím, nebo svátostí. Církev československá husitská vysluhuje sedm svátostí – křest, biřmování, pokání, večeři Páně, manželství, útěchu nemocných a kněžské svěcení.

"Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží." (Matouš 11:29)


Rádi vám posloužíme také svátostí útěchy nemocných, případně modlitbou za nemocného. Součástí svátosti je modlitba, požehnání a čtení z Bible. Neváhejte se na nás obrátit i v nemoci, ať už vaší, či vašich blízkých.

Pastorační rozhovor je možné poskytnout všem bez rozdílu. Nikdo není dokonalý a nikdo není bez hříchu, proto se na nás neváhejte obrátit s čímkoliv, nikdo vás nebude soudit. Součástí pastoračního rozhovoru může být kromě dialogu a snahy o nalezení řešení také společná modlitba, případně i svátost pokání. Pastorační rozhovor může být spojený i se...

Pohřeb

27.02.2024

Duchovní z našeho kostela mohou vykonávat církevní obřad při pohřbu žehem, uložením do země, ale také při rozptylu popela nebo při pietním uložení urny. Vše záleží na předchozí dohodě. Nebojte se na nás obrátit – citlivě a ohleduplně vás doprovodíme i v nelehkém životním období.

V mirovickém husitském kostele lze přijmout také svátost křtu a biřmování. I těmto obřadům předchází příprava. I těmto obřadům předchází příprava. Svátost křtu udělujeme jak dětem, tak i dospělým. Věříme, že křtem jsme ponořeni do nového života s Kristem a přijímáme Boží odpuštění, které nám umožňuje smířit se i sebou samými, odpustit si a jít dál....

V našem kostele udělujeme také svátost manželství. Jedná se o obřad, kterému by měla předcházet důkladná příprava obou nastávajících manželů. Ani z této přípravy ale nemusíte mít strach – nejedná se o žádné školení ani zkoušky, ale spíše o průpravu a laskavé doprovázení, na jehož konci si vzájemně před Bohem a církví slíbíte lásku, úctu a věrnost....

Každou neděli se od 11.00 koná v mirovickém husitském kostele bohoslužba s Večeří Páně. Jedná se o částečně zpívanou liturgii Karla Farského, prvního patriarchy CČSH, která se v církvi používá oficiálně od roku 1924. Pokud k nám přicházíte poprvé a naši liturgii neznáte, není se čeho obávat – podrobnosti si můžete vyhledat předem, nebo k nám...

Táborská 243, 398 06 Mirovice
CČSH Mirovice 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!