Kolumbárium

Kolumbárium husitského kostela Mirovice je zpřístupněné v časech bohoslužeb, případně po dohodě se sestrou farářkou Lenkou Palčovičovou nebo zmocněncem Vladimírem Karbusickým.

 • Telefon: Bc. Vladimír Karbusický – 777 111 005, Mgr. Lenka Palčovičová – 606 570 656
 • Číslo účtu NO: 2901169398/2010

Ceník

 • Pietní uložení urny: 400 Kč
 • Pietní vyzvednutí urny: 400 Kč
 • Pronájem schránky na 5 let: 1200 Kč
 • Pronájem schránka na 10 let: 2000 Kč

Řád kolumbária

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád kolumbária.

 • Kolumbárium je posvátným a pietním místem k ukládání uren s popelem zemřelých.

 • Urnu ukládá (po zapsání do evidence) správce kolumbária.

 • Urna může být vydána jen nájemci či příbuzným.

 • Správa kolumbária zajistí nápis na desku schránky po předchozím zaplacení. (provedení do dvou měsíců) 

 • Správa kolumbária nezodpovídá za eventuální poškození nápisu.

 • Správa kolumbária nezodpovídá za ztrátu květin či jiných předmětů zavěšených na schránce.

 • Květiny se umísťují vždy na zem pod schránkami, stejně tak svíce a ostatní předměty. Na schránku není dovoleno nic zavěšovat. 


 • Svíčky lze zapalovat pouze na podlaze kolubária.

 • Zásadně používejte malé "čajové" svíčky v hliníku vzhledem k bezpečnosti.

 • Kolumbárium je otevřeno v čase bohoslužeb, nebo dle domluvy s duchovním.

 • V prostorách kolumbárií se nesmí kouřit, ukládat nic, a vodit do prostor zvírata.

 • Přítomní nesmí rušit obřady v kostele.

 • Nájemce musí řádně platit za pronájem.

 • Zaplacení poplatku za pronájem schránky je považováno za ujednání o užívání schránky.

 • Platí se vždy na pět nebo deset let.

 • Nebude-li nájemné uhrazeno ani po upomínce, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány k rozptylu.

 • Nájemce je povinen sdělit správci kolumbária změnu adresy.

Táborská 243, 398 06 Mirovice
CČSH Mirovice 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!