Křest, biřmování a večeře Páně

27.02.2024

V mirovickém husitském kostele lze přijmout také svátost křtu a biřmování. I těmto obřadům předchází příprava. I těmto obřadům předchází příprava. Svátost křtu udělujeme jak dětem, tak i dospělým. Věříme, že křtem jsme ponořeni do nového života s Kristem a přijímáme Boží odpuštění, které nám umožňuje smířit se i sebou samými, odpustit si a jít dál. Svátost biřmování mohou přijmout pokřtění věřící, kteří si přejí stvrdit (zpečetit) své rozhodnutí následovat Krista a vyprosit si k tomu dary Ducha svatého.

Svátost večeře Páně je díkůvzdáním nad chlebem a kalichem vína, které jsou nám znameními reálné přítomnosti Ježíše Krista, jehož přijímáme, když při liturgii jíme z jednoho chleba a pijeme z jednoho kalicha. Věříme, že přijímáním Krista, který se ve svátosti večeře Páně zpřítomňuje, se uskutečňuje vnitřní proměna našich srdcí, neboť jsme s Kristem jedno tělo a krev.

Táborská 243, 398 06 Mirovice
CČSH Mirovice 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!